AKTIVNOSTI TIJEKOM ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE ŠK. GOD. 2017./2018.

OD 9:00 DO 14:00 SATI

AKTIV HRVATSKOG JEZIKA:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
MARIJA MATIJEVIĆ 29.12.2017. konzultacije

dodatna nastava

ZORA MAREŠIĆ 28.12.2017. konzultacije
TOMISLAVA MARINKOVIĆ 29.12.2017. konzultacije

dopunska nastava

LUJA MIKIĆ 28.12.2017. dopunska nastava
KRISTIAN SANTO

 

29.12.2017. konzultacije
JOSIPA MIOČ 3.1.2018. dopunska nastava

 

AKTIV STRANIH JEZIKA:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
DANIJELA SEKIĆ 27.12.2017. konzultacije
VESNA KUČERA – TERZIĆ 28.12.2017. konzultacije
SANDRA MANESTAR 10.1.2018. konzultacije
IVANA GLOBAN 3.1.2018. konzultacije
GABRIJELA ČORKOVIĆ

 

12.1.2018. konzultacije
VESNA ŠIŠIĆ 28.12.2017. konzultacije
JASMINA POSAVEC TUŠEK 27.12.2017. konzultacije
MARIJA SOVEC

 

12.1.2018. konzultacije (od 9 do 12 sati)

 

AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE I ZEMLJOPISA:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
SANJA KESEDŽIĆ 27.12.2017. dopunska nastava
MIRJANA LAZIĆ 27.12.2017. dopunska nastava
MARINA LUKANOVIĆ 11.1.2018. dopunska nastava
HELENA STOPIĆ 8.1.2018. dodatna nastava
IVANA GAŠPAR 9.1.2018. dopunska nastava
MARINA ŠENETA 12.1.2018. konzultacije
IVICA TONKOVIĆ

 

3.1.2018. konzultacije

ekološka grupa

 

AKTIV VJERONAUKA, ETIKE, PSIHOLOGIJE, POVIJESTI I POLITIKE I GOSPODARSTVA:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
MARIJA JURIĆ

 

12.1.2018. pripreme za izradu završnog rada
GORANA VIDOVIĆ 27.12.2017. povijesna grupa
IVO ŠKRMETA

 

29.12.2017. konzultacije
IVA DEKOVIĆ 10.1.2018. konzultacije

 

AKTIV TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
ĐURĐICA DVORAČEK 8.1.2018. sportske aktivnosti
RUŽICA MARŠIĆ 9.1.2018. slobodne aktivnosti
VINKA MARTINEC

 

28.12.2017. izborni sport
VIDA MARTINKO

 

10.1.2018. izborni sport
NIKŠA MARINKOVIĆ

 

29.12.2017. slobodne aktivnosti

 

AKTIV NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA:

IME I PREZIME PROFESORA DAN I DATUM DEŽURSTVA PLANIRANA AKTIVNOST
STJEPAN BRZAK

 

27.12.2017. konzultacije
GORDANA DRMIĆ

 

27.12.2017. konzultacije
BISERKA GULIN

 

3.1.2018. konzultacije za završni rad
VERICA JAKIĆ

 

27.12.2017. konzultacije
MARIJA JANDRIJEVIĆ – PUNTAR 27.12.2017. praktična nastava

stručna praksa

DUBRAVKA LIEBL

 

27.12.2017. konzultacije
KATICA NAKIĆ

 

27.12.2017. konzultacije
MIRJANA PAVIČIĆ

 

27.12.2017. konzultacije za završni rad
MIRJANA PAPUGA

 

27.12.2017. konzultacije
TOMISLAV JANČEC 10.1.2018. konzultacije
DANICA POLJIČAK (zamjena MARIJA RADOŠ) 12.1.2018. konzultacije
MIRJANA RUBČIĆ-FABRIS 28.12.2017. konzultacije
TANJA ŠILOVIĆ

 

28.12.2017. konzultacije
BRANKA UGLEŠIĆ 27.12.2017. konzultacije
BOŽICA UROIĆ

 

27.12.2017. konzultacije
NELA VUJEVIĆ 10.1.2018. konzultacije za završni rad

dopunska nastava

IVANKA SPAJIĆ JUG

 

27.12.2017. konzultacije za završni rad
MARINA ŠENETA

 

12.1.2018. konzultacije
ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ

 

9.1.2018. konzultacije za završni rad
KRISTINA VILČEK 11.1.2018. konzultacije
ANA ŠPOLJARIĆ

 

28.12.2017. konzultacije

 

Knjižnica: Anđelka Ravlić, prof.: 27.12.2017. od 9 do 13 sati

                     Kristian Santo, prof.: 29.12.2017.

 

Stručna služba: Belinda Bočina, prof.: 28.12.2017. od 9 do 13 sati

                                Maceković Vanda, prof.: 28.12.2017. od 9 do 13 sati

 

Ravnatelj škole:

Darko Grgurić, prof.

You May Also Like