AKTIVNOSTI TIJEKOM ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE

AKTIVNOSTI TIJEKOM ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE

OD 9:00  DO 14:00 SATI

školska godina 2019./2020.

 

  • AKTIV HRVATSKOG JEZIKA:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Marija Matijević

27.12.2019.

KONZULTACIJE

Zora Marešić

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Tomislava Marinković

2.1.2020.

DOPUNSKI RAD

Kristian Santo

2.1.2020.

DODATNA NASTAVA, KONZULTACIJE

 

  • AKTIV STRANIH JEZIKA:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Danijela Sekić

3.1.2020.

DODATNA NASTAVA

Vesna Kučera – Terzić

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Sandra Manestar

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Ivana Globan (Ivana Antoš)

30.12.2019.

DOPUNSKA NASTAVA

Gabrijela Čorković

30.12.2019.

PROBNA MATURA

Jasmina Posavec Tušek

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Ivana Globan (Vedrana Moslavac)

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Vesna Šišić

3.1.2020.

KONZULTACIJE

 

  • AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE I ZEMLJOPISA:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Helena Stopić

27.12.2019.

DODATNA NASTAVA

Ivana Gašpar

3.1.2020.

DOPUNSKA NASTAVA

Marina Šeneta

3.1.2020.

KONZULTACIJE (obrazovanje odraslih)

Ivica Tonković

30.12.2019.

EKOLOŠKA GRUPA, KONZULTACIJE

 

  • AKTIV VJERONAUKA, ETIKE, PSIHOLOGIJE, POVIJESTI I POLITIKE I GOSPODARSTVA:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Marija Jurić (Marija Pintarić)

27.12.2019.

KONZULTACIJE O ZAVRŠNOME RADU

Iva Deković

3.1.2019.

KONZULTACIJE

 

  • AKTIV NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Vinka Martinec

27.12.2019.

SPORTSKE IGRE

Vida Martinko

27.12.2019.

SPORTSKE IGRE

Nikša Marinković

27.12.2019.

SPORTSKE IGRE

 

  • AKTIV NASTAVNIKA STRUKOVNE GRUPE PREDMETA:

 

Ime i prezime profesora

Dan i datum dežurstva

Planirana aktivnost

Stjepan Brzak

27.12.2019.

KONZULTACIJE

Marija Jandrijević – Puntar

3.1.2020.

KONZULTACIJE

Dubravka Liebl

24.12.2019.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Mirjana Pavičić

2.1.2020.

KONZULTACIJE, ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Mirjana Papuga (Patricia Uroić)

30.12.2019.

KONZULTACIJE, ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tomislav Jančec

30.12.2019.

KONZULTACIJE

MARIO ADŽAMIĆ (zamjena MONIKA NEVISTIĆ)

2.1.2020.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI, KONZULTACIJE

Mirjana Rubčić-Fabris

24.12.2019.

KONZULTACIJE ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOGA RADA

Nela Vujević

27.12.2019.

DOPUNSKA NASTAVA (RAČUNOVODSTVO), KONZULTACIJE ZA ZAVRŠNI RAD

Ivanka Spajić Jug

27.12.2019.

KONZULTACIJE

Marina Šeneta

3.1.2020.

KONZULTACIJE (obrazovanje odraslih)

Željka Ilijašević

30.12.2019.

KONZULTACIJE

Ana Špoljarić

30.12.2019.

KONZULTACIJE

 

Knjižnica:

 Anđelka Ravlić, prof.: radno vrijeme knjižnice: 27.12.2019. od 9:00 do 14:00 sati

Kristian Santo, prof.: radno vrijeme knjižnice: 2.1.2020. od 9:00 do 14:00 sati

 

Stručna služba:

Belinda Bočina, prof.: dežurstvo u školi: 27.12.2019. od 9:00 do 14:00 sati

Maceković Vanda, prof.: dežurstvo u školi: 30.12.2019. od 9:00 do 14:00 sati

 

Ravnatelj škole:

Darko Grgurić, prof.

You May Also Like