7. DANI MOBILNOSTI I EDUKACIJE

Dana 6. listopada 2017.g. smo predstavili svoja 2 Erasmus+ projekta na sajmu obrazovanja pod nazivom 7. dani mobilnosti i edukacije. Sajam je održan u hotelu Sheraton a domaćin nam je bila ustanova BHV Education.
Na sajmu se predstavilo 11 hrvatskih srednjih škola koje provode Erasmus+ projekte, 5 domaćih visokoobrazovnih ustanova te čak 36 stranih sveučilišta i škola.
Naši su učenici imali prilike sudjelovati u radionicama o studiju u inozemstvu, pisanju motivacijskog pisma i profesionalnog usmjeravanja.
Predstavljali su nas učenici Nikolina Vučina i Vedran Momirski iz 4.Bk razreda, te Boris Junior Šepat i Robert Horvat iz 3.Ak razreda.

Profesorice u pratnji su bile Dubravka Liebl i Gabrijela Čorković.


You May Also Like