FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pretraživanje - Search

 

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica

 

Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

Informacije za roditelje ... Raspored ...
Održavanje slobodnih aktiivnosti ... Najava pismenih ispita ...
Održavanje dopunske i dodatne nastave ...  

siječanj, 2017.

OBAVIJEST

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 17. siječnja 2017. godine u 19.10 sati, prisutni roditelji su većinom glasova odabrali agenciju BTravel d.o.o., Maksimirska 112A, Zagreb za organizatora višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku u kolovozu/rujnu 2017. godine.

Zahvaljujemo svim sudionicima.

prosinac, 2016.

O B A V I J E S T

Ovim putem zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima Trgovačke škole u Zagrebu, koji su tijekom studenoga i prosinca 2016. godine sudjelovali u humanitarnim aktivnostima koje je organizirala škola.
Kroz tradicionalnu božićnu akciju Hrvatskog Caritasa pod nazivom „Za 1000 radosti“ – Sve je moguće! prikupljeno je ukupno 2.002,10 kuna.
Na božićno – novogodišnjoj humanitarno prodajnoj akciji Trgovačke škole prikupljeno je ukupno 2.391,00 kuna. Ukupno je prikupljeno 4.393,10 kuna.
Novac je utrošen na slijedeći način:
• Na žiro račun Hrvatskog Caritasa uplaćeno je 1.001,05 kuna
• Kupljeno je 10 bonova pojedinačne vrijednosti 170 kuna (ukupno 1.700,00 kuna) za učenike Trgovačke škole u potrebi
• 50% prikupljenog novca (ukupno 1.692,05 kuna) utrošeno je na obnovu knjižničnog fonda školske knjižnice.

NATJEČAJ
za radno mjesto

profesora/ice strukovne grupe predmeta - 1 izvršitelja/ice na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na bolovanju)
  
Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 86/12 i 94/13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)
 Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br.4, Zagreb ili na e-mail: visnja.birus@trgovacka-skola.hr
Dan objave natječaja biti će 28. prosinca 2016. na web stranici Trgovačke škole i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

ZAPISNIK O ODABIRU PONUDA (2-2016/2017) KOJE ĆE BITI PREDSTAVLJENE NA
RODITELJSKOM SASTANKU 3. B-k, 3. C-k, 2. B, 2. C I 2. D RAZREDA

U UTORAK, 17. SIJEČNJA 2017. U 19.10 SATI U UČIONICI 61

Na sastanku Povjerenstva  3. B-k, 3. C-k, 2. B, 2. C i 2. D razreda utvrđeno je:

1. Na sastanku je nazočno 16 od 16 članova Povjerenstva.

2. Pravo glasa ima 11 članova Povjerenstva.

3. Nakon čitanja i razmatranja pristiglih ponuda, pristupilo se izboru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima. Te ponude su:

1. KONTAKT TOURS
2. BTRAVEL

4. Ovaj zapisnik sastavljen je dana 22. prosinca 2016. godine, a dana  23. prosinca 2016. godine objavljen je na internetskim stranicama škole.

Predsjednik Povjerenstva
Nikša Marinković, prof.

 

AKTIVNOSTI TIJEKOM ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE
OD 9:00 DO 14:00 SATI

Utorak, 27. prosinca 2016. godine

 1. Zora Marešić - KONZULTACIJE
 2. Marija Matijević - KONZULTACIJE
 3. Ivica Tonković - KONZULTACIJE
 4. Vesna Kučera Terzić - KONZULTACIJE
 5. Vesna Šišić - KONZULTACIJE
 6. Sandra Manestar - KONZULTACIJE
 7. Danijela Sekić - KONZULTACIJE
 8. Stjepan Poljak - KONZULTACIJE
 9. Gordana Drmić - KONZULTACIJE
 10. Stjepan Brzak - KONZULTACIJE
 11. Marija Jandrijević Puntar - KONZULTACIJE
 12. Katica Nakić - KONZULTACIJE
 13. Dubravka Liebl - KONZULTACIJE
 14. Mirjana Pavičić - KONZULTACIJE
 15. Ivanka Spajić Jug - KONZULTACIJE
 16. Mirjana Rubčić Fabris - KONZULTACIJE
 17. Tanja Šilović - KONZULTACIJE
 18. Branka Uglešić - KONZULTACIJE
 19. Božica Uroić - KONZULTACIJE
 20. Nela Vujević - KONZULTACIJE
 21. Gorana Vidović – POVIJESNA GRUPA
 22. Đurđica Dvoraček – SPORTSKE IGRE
 23. Sanja Kesedžić – DOPUNSKA NASTAVA
 24. Mirjana Lazić – DOPUNSKA NASTAVA

Četvrtak, 29. prosinca 2016. godine

 1. Tomislava Marinković – DOPUNSKA NASTAVA
 2. Kristian Santo - KONZULTACIJE
 3. Luja Mikić – DODATNA NASTAVA
 4. Gordana Zelić – DODATNA NASTAVA
 5. Marija Sovec - KONZULTACIJE
 6. Josip Rukelj - KONZULTACIJE
 7. Ivo Škrmeta - KONZULTACIJE
 8. Ružica Maršić – SPORTSKE IGRE
 9. Vinka Martinec – SPORTSKE IGRE
 10. Biserka Gulin (zamjena: Ana Šutalo) – KONZULTACIJE

Petak, 30. prosinca 2016. godine

 1. Ivana Globan – KONZULTACIJE
 2. Željka Ilijašević - KONZULTACIJE
 3. Tomislav Jančec - KONZULTACIJE
 4. Danica Poljičak (zamjena: Marija Radoš) – KONZULTACIJE
 5. Nikša Marinković – SPORTSKE IGRE

Ponedjeljak, 9. siječnja 2017. godine

 1. Ivana Gašpar – DOPUNSKA NASTAVA
 2. Marina Šeneta – KONZULTACIJE

Utorak, 10. siječnja 2017. godine

 1. Jasmina Posavec Tušek – KONZULTACIJE
 2. Ana Špoljarić – KONZULTACIJE
 3. Verica Jakić (zamjena: Marina Jajčević) – KONZULTACIJE
 4. Vida Martinko – SPORTSKE IGRE
 5. Helena Stopić – DOPUNSKA NASTAVA (prema rasporedu održavanja u niže navedenoj tablici)

vrijeme

razred

9.15-10.15

prvi komercijalni

10.30-11.30

treći komercijalni

11.45-12.45

četvrti komercijalni

13.00-14.00

drugi prodavač

Četvrtak, 12. siječnja 2017. godine

 1. Gabrijela Čorković – DODATNA NASTAVA
 2. Iva Deković – KONZULTACIJE

Petak, 13. siječnja 2017. godine

 1. Mirjana Papuga – KONZULTACIJE
 2. Kristina Vilček – KONZULTACIJE

Raspored rada stručnih službi:
Knjižnica:

 1. Anđelka Ravlić – 13. siječnja 2017. godine
 2. Kristian Santo – 29. prosinca 2016. godine

Pedagoška služba:

 1. Belinda Bočina - 29. prosinca 2016. godine
 2. Marija Jurić (zamjena: Ana Račić) – 4. siječnja 2017. godine

O B A V I J E S T

23. prosinca 2016. godine zadnji je nastavni dan u prvom obrazovnom razdoblju u šk. god. 2016./2017. Toga dana nastava će se odvijati prema redovitom rasporedu sati.

Dana 28. prosinca 2016. godine održavaju se sjednice Razrednih vijeća.

Izvješća o uspjehu i vladanju na kraju prvog obrazovnog razdoblja razrednici će podijeliti učenicima u prvom tjednu nastave u drugom obrazovnom razdoblju (16. - 20. siječnja 2017. godine). Potpisana izvješća od strane roditelja razrednicima će vratiti roditelji na prvom roditeljskom sastanku koji će biti održan na početku drugog obrazovnog razdoblja, najkasnije do sredine veljače 2017. godine.

Početkom drugog obrazovnog razdoblja održat će se školska natjecanja iz strukovne grupe predmeta, te se zainteresirani učenici oba smjera mogu javiti predmetnim profesorima strukovnih predmeta radi realizacije istih.

Ovim putem želim zahvaliti svim učenicima, članovima njihovih obitelji, te svim zaposlenicima Trgovačke škole u Zagrebu koji su sudjelovali u humanitarnim akcijama tijekom prvog obrazovnog razdoblja tijekom šk. god. 2016./2017.

Drugo obrazovno razdoblje počinje u ponedjeljak 16. siječnja 2017. godine i to:
I. turnus (voditeljica Vida Martinko) - prijepodnevna smjena
II. turnus (voditelj Nikša Marinković) - poslijepodnevna smjena

Aktivnosti koje će se odvijati tijekom zimskih praznika u Školi bit će objavljene se na web stranici Škole dana 23. prosinca 2016.

Učenicima, njihovim roditeljima i svim zaposlenicima Trgovačke škole u Zagrebu želim sve najbolje povodom predstojećih blagdana.

OBAVIJEST

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 15. prosinca 2016. godine u 19.10 sati, prisutni roditelji su većinom glasova odabrali agenciju KONTAKT TOURS d.o.o., Gundulićeva ulica 3, Zagreb za organizatora višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku u lipnju 2017. godine.
Zahvaljujemo svim sudionicima.

REZULTAT ODABIRA PONUDA 1-2016/2017

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 1-2016/2017) odabralo je tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

1.     ALGA TRAVEL

2.     KONTAKT TOURS

3.     PANGEA TRAVEL

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak 15. prosinca 2016. godine u 19,10 sati – učionica broj 61.

OBRAZAC
POZIVA ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (za kolovoz/rujan, 2017.)

OBAVIJEST UČENICIMA

Molimo učenike koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. da roditeljima dostave OBRAZAC za povrat novaca za kupljene mjesečne pokaze za razdoblje RUJAN – PROSINAC 2016.

Obrasce koji trebaju biti popunjeni u potpunosti treba vratiti u učeničku referadu soba 44. do srijede 7. 12.2016. godine.

NATJEČAJ
za radno mjesto

profesora/ stručnog suradnika – pedagoga ili psihologa (m/ž) - 1 izvršitelja/ice na određeno i puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na bolovanju)
  
Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 86/12 i 94/13, 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)
 Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedya br.4, Zagreb ili na e-mail: visnja.birus@trgovacka-skola.hr
Dan objave natječaja biti će 1. prosinca 2016. na web stranici Trgovačke škole i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

Napunili smo socijalni dućan i ovoga Božića 2016. godine

Naše male kapi velike dobrote
Naša škola, i ove godine, odazvala se humanitarnoj akciji „Napunimo socijalni dućan“. Svojim dobrotvornim prilozima uključila se cijela škola, profesori, učenici i ostali zaposlenici. Donosili smo puno toga, sve što je potrebno našim sugrađanima čiji prihodi ne mogu podmiriti osnovne ljudske potrebe: potrebu za hranom i higijenom. Prikupili smo  11 kutija prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština. U petak 25. studenoga 2016. došli su djelatnici Crvenoga križa i odvezli naše male kapi dobrote, koje smo satima pažljivo slagali, razvrstavali i pakirali. I u svaki paket, stavili smo i svoja srca koja su skladno disala tijekom cijele Akcije od 7. 11. – 18.11. 2016. 
Posebno smo bili dirnuti i presretni  što je našu akciju pohvalila i voditeljica Socijalnog dućana, pisanim putem i preko Facebooka.
Ona je poručila umjesto nas: Učinite i vi nešto za svoje sugrađane, prijatelje, ljude u potrebi, okrenite se oko sebe i pomognite svojim malim kapima dobrote. Darujte i sebi i njima lijep i human Božić.
Hvala Trgovačkoj školi, svim sudionicima ove humanitarne akcije, posebno srcima dobrote
3. Ak  i razrednici prof. Vidi Martinko.
(prijatelj)

OBRAZAC
POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE
IZVANUČIONIČKE NASTAVE (za lipanj, 2017.)

Na temelju članka 74. Statuta Trgovačke škole u Zagrebu,
ravnatelj škole Darko Grgurić, prof. dana 24. studenoga 2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

kojom se poništava natječaj objavljen 14. studenoga 2016. godine na web stranici Trgovačke škole u Zagrebu i službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto profesora strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, zamjena za radnicu na bolovanju
Natječaj se poništava zbog povratka radnice s bolovanja.

RAVNATELJ ŠKOLE:
Darko Grgurić, prof.

Dana 17.11.2016. godine u 18 sati, učenici 3.d razreda Trgovačke škole u Zagrebu sudjelovali su u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu grada Vukovara i Škabrnje pod sloganom:
" I reci ću vam samo jednu stvar ZAPAMTITE VUKOVAR". U pratnji profesorice Ane Špoljarić simboličnim paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici, odali su počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani Domovine, kao i civilnim stradalnicima rata. Sudjelovali su i u središnjem događaju kod KD V. Lisinski, paljenjem lampaša u obliku slova VUKOVAR i KRIŽA  s velikom svijećom " Vukovarskim svjetlom mira" .
Andela Bilać,  3.Dp
Dojmovi učenika 3. Dp razreda:
Amalija Filipčić: "Drago mi je što smo otišli kao razred zapaliti svijeće za naše branitelje. Ovo sitnica je najmanje što smo mogli napraviti, ali ljudima koji su branili Hrvatsku ovo je puno više od upaljene svijeće."
Marko Kurstušić: "Meni je bilo super jer me to obilježavanje posjetilo na moga oca koji branio Lijepu nasu i na svakog palog borca koji je život dao za HRVATSKU."
Antonija Antić: "Obilježavanje 25. godišnjice pada Vukovara me je ražalostilo i istovremeno i razveselilo. Ražalostilo me je zbog propadanja i oduzimanja života i prava na život nevinih ljudi, a razveselilo jer smo pokazali da, bez obzira na političko stanje u Hrvatskoj, Hrvati se i dalje vole, bore se i ponose svojom domovinom koju imamo zahvaljujući našim herojima!"
Stjepan Grudić:  "Paljenjem svijeća, na simboličan način zahvalili smo se za svaku žrtvu, nevine živote brojnih civila i branitelja koji su ponosno i hrabro darovali svoje srce i svoje živote za slobodu naše domovine u kojoj živimo."
Ivan Matanić:  Nakon puno priča, tek sada sam osjetio što Vukovar znači za našu Hrvatsku, poseban osjećaj."
Marcela Simak Mišar: "Drago m je što smo otišli kao razred zapaliti svijeću, podsjetilo me na naše branitelje koji su se hrabro borili do zadnje kapi krvi za našu domovinu Hrvatsku. Hvala svim našim braniteljima koji su se hrabro borili."
Ana Rogar: "Jako mi je drago što smo išli zapaliti svijeću i sjetili se svih branitelja poginulih civila i vojnika svih koji su dali žrtvu za nas, za ovo naše tlo po kojim hodamo, za našu slobodu Hrvatske."
Almira Čočaj: "Drago mi je što smo kao razred išli zapalit svijeću. I sjetili se naših branitelja koji su hrabro branili našu Hrvatsku i naravno svih nevinih žrtva koji su poginuli. To je najmanja sitnica koju smo mogli napraviti za 25. godišnjicu pada Vukovara."
Lea Horvat:  "Na dan obilježavanja sjećanja na žrtve Vukovara otišli smo zapalit lampaše i pomolili smo se, sve je bilo nabijeno emocijama i na taj način smo odali svoju počast braniteljima koji su izgubili svoje živote da bi mi danas bili slobodni."
Darija Krizman: "Zahvaljujući herojima danas živimo u slobodi i miru, a svjetlost zapaljene svijeća neka im bude hvala za svjetlost koju su oni pružili nama."
Kristina Čalić: "Svi zajedno smo otišli odati počast našim poginulim braniteljima, zapaliti svijeću i pomoliti se, to je najmanja sitnica koju možemo učiniti ali je od srca i puno znači."

Ana Špoljariić, prof.

 

BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJA HUMANITARNA AKCIJA

Obavijest učenicima, profesorima i roditeljima

U predblagdansko vrijeme, od 22. do 25. studenoga i od 19. do 23. prosinca 2016. u predvorju Trgovačke škole održavat će se Božićno - novogodišnja humanitarno prodajna akcija.
Budući da je akcija (sajam) humanitarnoga karaktera, prikupljeni novac bit će namijenjen za obnovu knjižničnoga fonda naše knjižnice (50 % prikupljenoga novca), a preostali prikupljeni novac darovat će se učenicima naše škole, u potrebi, kao poklon bon.

Tijekom ove akcije prodavat će se uradci naših učenika koje su izradili na satu predmeta Aranžiranje i estetsko oblikovanje.
Akcija će se održavati u navedenim danima od 9,00 do 18,00 sati.

Po završetku akcije, izvješće o provedenim aktivnostima bit će objavljeno na web stranici škole.

Zahvaljujemo svima: učenicima, roditeljima, zaposlenicima škole, kao i ostalima koje će sudjelovati u ovom humanitarnom sajmu darivanja  ljudskosti i dobrote.

 

U Zagrebu, 15. studenoga 2016.
RAVNATELJ ŠKOLE
Darko Grgurić, prof.

 

Dana 12.10.2016.  učenici „Trgovačke škole, Zagreb“ 4.Bk i 3.Cp razreda u pratnji profesora Stjepana Brzaka i  profesorica Ane Špoljarić i Marine Šenete posjetili su „MAGROS 2016“.
Tema ovogodišnjeg stručnog skupa odnosila se na procese konsolidacije hrvatskoga tržišta, s posebnim naglaskom na trgovinu danas i sutra, dok je, vrlo zanimljiv panel, ukazao i na najnovije trendove u razvoju trgovine i njezinom povezivanju s proizvodnjom. Kroz prikazane prezentacije saznali smo vrlo zanimljive informacije o razvoju trgovine u Hrvatskoj, od procesa tranzicije sve do danas.
Od strane Magros-a bili smo pozvani na „Ambientu“, koju su  posjetili  13.10.2016.   učenici 3.Dp,  a 14.10.2016.  učenici 4.Bk razreda.  Posjet za oba razreda organizirala je  prof. Ana Špoljarić.

Izdvojili smo neke od mišljenja naših učenika:
Ivan Čipčić (4.Bk)
„Ovo je prvi skup ovakvoga tipa na koji smo bili pozvani, te nam je, kao maturantima, ovaj panel prikazao mnoge mogućnosti u daljnjem obrazovanju i radu u ovoj struci.“
Marko Švenda (4.Bk)
„Moje mišljenje o Magros konferenciji je pozitivno te mislim da bi trebalo biti puno više ovakvih skupova na koje bi bili pozvani i učenici srednjih strukovnih škola. Tema o kojoj se raspravljalo usko je vezano za našu struku te mi je zato bilo vrlo zanimljivo.“
Lorena Badrov (4.Bk)
 „Meni je na Magros-u bilo zanimljivo i poučno, te mi je drago da sam stekla jedno takvo iskustvo i uvidjela stanje na suvremenom tržištu. Nadam se da će biti još takvih iskustava.“
Adriana Blažević (4.Bk)
„Sama Magros konferencija bila je jako zanimljiva i važna za našu struku, te mi je bila poučna, uvidjela sam nedostatke i moguća poboljšanja suvremene trgovine koje bi kao mogući budući poduzetnik ispravila u svom poslovanju.“
Dorotea Fabijanić (4.Bk)
„Svidjelo mi se jer je bilo jako poučno, te sam saznala brojne informacije koje su vezane za moju struku.“

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

Upitnik o interesu učenika srednjih škola obrazovanje
na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog, stoga ističemo potrebu upoznavanja roditelja i učenika  na jedinstvenom  upitniku s ovom mogućnošću  u svim srednjim školama na području Grada Zagreba kako bi se utvrdio interes istih za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici srednjih  škola.

Upoznavanje bi se provodilo u svim srednjim  školama  na početku  školske godine. Uz već pripremljeni Upitnik, škola provodi  upoznavanje učenika, a roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju Upitnik.

Upitnike,  tj. rezultate škola proslijeđuje uredu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba mailom ( ured.knmgz@gmail.com ) koji po primitku dostavlja dotičnim manjinskim institucijama (Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina).

Vijeće/Predstavnik na temelju tih rezultata ima zadaću preuzeti svu daljnju organizaciju. Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi, a ukoliko bi se u ankentnim rezultatima pokazala potreba za održavanjem iste i na drugim područjima  Grada Zagreba, tada bi Vijeće ili Predstavnik uspostavili  suradnju s novom školskom ustanovom te osigurali nove nastavnike. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i Predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu učitelja/izvođača programa.

Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upusivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

Upitnik

UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU

OBAVIJEST UČENICIMA

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
U Zagrebu, 14. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Školski odbor Trgovačke škole na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine donosi

o d l u k u

Ad 1) Škola vrši obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije unutar istog obrazovnog sektora, u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Ad 2) Obrazovanje može nastaviti učenik čiji je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom  strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, koje utvrđuje Nastavničko vijeće.

Ad 3) Škola će dana 15. lipnja 2016. godine objaviti na mrežnim stranicama Škole program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

Škola će obavljati program obrazovanja za stjecanja više razine kvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST.

Ad 4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obavezan je 4. i 5. srpnja 2016. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obavezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Ad 5) O svim zaprimljenim zahtjevima iz prethodnog stavka odlučit će Nastavničko vijeće na sjednici 8. srpnja 2016. godine, te će Škola donijeti Rješenje kojim učeniku odobrava ili ne odobrava nastavak obrazovanja, te će Nastavničko vijeće odrediti rok do kojeg učenik mora položiti razlikovne ili dopunske ispite.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 RAVNATELJ: Darko Grgurić, prof.
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: Vida Martinko, prof.                                                                                 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA KOMERCIJALISTE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PRODAVAČE

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ŠK. GOD. 2016./2017.

SUFINANCIRANJE 1 FINANCIRANE PRIJEVOZA UČENIKA
ZA 2016./17. ŠKOLSKU GODINU

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016, godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Prikupljeni podaci obradivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10 lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi:

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom" dodijeljenu vrijednost „UČENIK". Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi;

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) za izradu novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola u šk. god. 2016./2017.,
treba dostaviti u školu najkasnije do 10. lipnja 2016.

Za sve nejasnoće učenici se mogu javiti administratorici škole, I kat soba 44. od 11-14 sati i na webu Trgovačke škole.
S poštovanjem,
Ravnatelj škole:
Darko Grgurić, prof.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Trgovačke škole - 30. svibnja 2016.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...