FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pretraživanje - Search

 

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

Informacije za roditelje ... Raspored ...
Održavanje slobodnih aktiivnosti ... Najava pismenih ispita ...
Održavanje dopunske i dodatne nastave ...  

svibanj, 2017.

DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

17. svibnja 2017. god. u našoj školi gostovala ekipa televizijske kuće Nova TV.

Pod satom iz predmeta Marketing u 4. a/k razredu, snimili su kratki prilog vezan uz  financijsku pismenost koji će biti objavljen u emisiji “Informer”.

Na pitanja mlade novinarke Martine Marčinko, odgovarali su učenici:
Ivor Bakić, Fran Matić i Bence Szittar te predmetna nastavnica Dubravka Liebl
.

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH ISPITA (svi razredi)

Naječaj domar/kotlovničar

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

Domar/kotlovničar, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž), smjenski rad, probni rad 60 dana

Uvjeti:

SSS (III. ili IV. stupanj obrazovanja)

elektro ili strojarskog smjera – poželjna zanimanja

(električar, elektromehaničar, bravar, vodoinstalater, monter centralnog grijanja)

Ostali uvjeti:
- radno iskustvo u struci najmanje 2 godine na poslovima održavanja i rukovanja kotlovskim postrojenjima, elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarskih i građevinskih te ostalih uređaja u sastavu objekta
- položen ispit za rad u kotlovnici na plinsko grijanje

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se testiranje.

Prijavi na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
3. presliku uvjerenja o položenom ispitu za rad u kotlovnici na plinsko grijanje
4. presliku potvrde o stažu,
5. uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od šest mjeseci),
6. presliku domovnice i
7. presliku rodnog lista.

Rok za dostavu prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:                                    Trgovačka škola u Zagrebu
                                                                                              Trg J. F. Kennedyja br. 4
                                                                                              10 000 Zagreb
uz naznaku: „za natječaj – domar/kotlovničar

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Datum objave natječaja: 15. svibnja 2017. godine

Naječaj - voditelj računovodstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

Voditelj računovodstva, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera (dipl. ekonomist, mag. ekonomije, stručni prvostupnik ekonomije)

radno iskustvo na poslovima proračunskog računovodstva

ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17)

Uz prijavu  na natječaj (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a i dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti Školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Škola će obaviti pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja o znanju temeljnih osnova proračunskog računovodstva.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti sve posebnim zakonom propisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. 

S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 93/14) i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s traženim dokazima kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole: Trgovačka škola Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb s naznakom „Za natječaj – voditelj računovodstva“. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.trgovacka-skola.hr

Datum objave natječaja: 15. svibnja 2017. godine

6. memorijalni turnir Tihomir Matoić - Tišo

 

Nositelji:  3. A-k, 3. B, 3. C-k, (2. A, 3. AC),

Igralo se u prvoj fazi natjecanja po sistemu povratnog kupa. U drugoj fazi u dvije grupe po tri ekipe i na kraju poluzavršnica i završnica.

Sudjelovalo 16 ekipe (20 razreda od 30 - 4 prva, 6 drugih, 7 trećih i 3 četvrta) - odigrano 30 utakmica. Nastupilo oko 110 učenika i dosada jedan od najvećih postotak prijavljenih razreda (66%).

Turnir je trajao od 30. ožujka  do 10. svibnja 2017.

Prvaci su učenici 2. AB razreda u interesantnoj poluzavršnici i neizvjesnoj završnici, odlučenoj na raspucavanje. Fair-play nagradu osvojili učenici 1. A razreda.

Organizirao i sve utakmice sudio prof. Nikša Marinković.

 

... više slika ...

Noć knjige u Trgovačkoj školi

Ovogodišnja Noć knjige obilježavala se od 21.4. do 24.4. s različitim manifestacijama diljem Hrvatske. Naša škola i školska knjižnica obilježila je ovu lijepu kulturnu noć u ponedjeljak 24.4. Htjeli smo da bude posebna pa smo odlučili ujediniti dvije škole: Trgovačku školu i Privatnu gimnaziju „Svijet“. Učenici knjižničari, Čitateljski klub škole, retoričari dobili su zadatak da u tri minute predstave svoju kreativnu točku i, sve to upriličili smo u prostoru knjižnice „Augusta Cesarca“ u Ravnicama. Odlična suradnja škola i ove knjižnice traje godinama, a ovu večer bila je doista posebna. Knjižničarka gđa Irena bila je naša domaćica, prof. Anđelka kreirala program, a učenici napravili prekrasno dvosatno druženje s točkama iznenađenja i spoja mašte, kreacije i odlične izvedbe. Neki su izražajno čitali, ulomke iz poznatih djela ili svoje pjesme, neki glumili, pričali anegdote, imali smo radionicu crtanja likova iz poznatih crtića i svi smo crtali. Točka jedne mažoretkinje ostavila nas je bez daha, a sve je začinila pjesma učenice iz Trgovačke škole i prekrasna glazbena pratnja učenice iz sesvetske gimnazije. Zaista je bilo predivno. Za kraj smo uživali u kolačima, koje smo, također, sami napravili (kreirali).

Doista posebna Noć knjige u predvečerje mjeseca travnja  2017. godine. Hvala učenicima.

Eto nas i dogodine.

Anđelka Ravlić, prof.

Posjetili smo Novu TV

U planu i programu rada školske knjižnice uvršten je i posjet jednoj medijskoj kući. Ove godine, 11.4. 2017. posjetili smo Novu TV. To nam nije bio prvi posjet ovoj komercijalnoj televiziji, ali smo saznali puno novih informacija. Naša domaćica i voditeljica posjeta, a zaposlena je na Novoj TV u „Ljudskim resursima i odnosima s javnošću“ odlično je isplanirala program našeg posjeta. Grupa je bila velika i po prvi puta ujedinile su se dvije škole:Trgovačka škola Zagreb i Privatna Jezično-informatička gimnazija i strukovna škola „Svijet“. Prvo smo vidjeli i čuli zanimljivo predavanje u studiju IN MAGAZINA, tu nam je mladi gospodin, koji je fonetičar, ispričao vrlo zanimljivu priču o načinu snimanja, traženju dobrog i kvalitetnog glasa kod voditelja i novinara i još puno toga. Nakon toga vidjeli smo virtualni studio „zelenu sobu“ u kojoj se snimaju političke, sportske i neke druge emisija. Poslije smo otišli u informativni studio iz kojega se emitira dnevnik i ostale informativne emisije. Tu smo detaljno saznali kako se emitira jedan izvještaj s terena, način prenošenja vijesti satelitom, puno tehničkih stvari koje su nas zanimale, kako izgleda jedan dnevnik na Novoj TV i saznali neke tajne iza kamere. Za kraj puno naših pitanja upućenih domaćinima i nezaboravno fotografiranje. Ostao je lijep osjećaj korisnosti posjeta i korisno utrošenog vremena terenske nastave.

Anđelka Ravlić, knjižničar

2. ZAGREBAČKI OBRTNIČKI SAJAM

Na Zagrebačkom velesajmu održavao se 2. zagrebački Obrtnički sajam u periodu od 26. do 28. travnja 2017. god. Nama je pripala čast posjetiti sajam i naše kolege - učenike Trgovačke škole Zagreb koji su izlagali i sudjelovali na sajmu.
Sajam organizira Obrtnička komora Zagreb u suorganizaciji Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Zagrebačkog velesajma. Primarni cilj sajma je predstaviti i promovirati obrtnička zanimanja među mladim generacijama, a sve to u svrhu upisa mladih u strukovne obrtničke škole. Na sajmu se prezentiraju razna zanimanja, neka od njih su: alatničari, automehaničari, bravari, električari, stolari, fotografi, frizeri, krojači, trgovci, ugostitelji,… Sajam su posjetili predstavnici Hrvatske obrtničke komore, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić te mnogi drugi cijenjeni uzvanici iz svijeta obrtnika.
Ove godine, po prvi puta, na sajmu je sudjelovala i naša škola - Trgovačka škola Zagreb na inicijativu naše profesorice Marije Jandrijević - Puntar i ravnatelja škole prof. Darka Grgurića. Prof. Jandrijević - Puntar je zajedno s učenicima opremila izložbeni štand s robom koja se nalazi u školskom praktikumu; što se posjetiteljima zaista svidjelo.
Uz četvero učenika Trgovačke škole Zagreb smjera prodavač, na štandu su izlagale i naša profesorica Ana Špoljarić, predsjednica Udruženja trgovaca Zagreb gđa. Marija Subota i tajnica Udruženja trgovaca Zagreb gđa. Dušanka Šarić Muždalo. Kroz zajedničko druženje naučili smo kako je najvažnija djelatnost Udruženja briga o trgovcu obrtniku te informiranje o zakonskim promjenama koje utječu na njegovo poslovanje. Veliku zahvalu upućujemo dvjema gospođama iz Udruženja trgovaca Zagreb što su pazile na nas učenike, brinule o tome kako ne bismo bili gladni, žedni i kako bismo se osjećali ugodno predstavljajući naša zanimanja - prodavač i komercijalist.
Kao gosti na sajmu pomogli smo našim kolegama, budućim prodavačima u prezentaciji zanimanja komercijalist. Shvatili smo kako bi današnje potencijalne srednjoškolce trebalo više informirati o zanimanju komercijalist te o prednostima ovog smjera u našoj školi. U razgovoru s posjetiteljima - učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola uočili smo da su mnogi, nakon odslušane prezentacije o zanimanju komercijalist, zaista zainteresirani za isto.
Smatramo da su sajmovi ovakvoga tipa idealno mjesto za promoviranje našega zanimanja. Osnovnoškolci su nam priznali da im je puno draže čuti o školama/zanimanjima od učenika tih škola. Prvenstveno zato što im mi možemo predočiti iz iskustva nas, kao učenika te škole i dati im odgovore na njihova brojna pitanja.
Atmosfera na sajmu i interakcija s posjetiteljima je bila odlična. Zaista smo sretni i zahvalni što smo kao gosti izlagači prisustvovali ovakvom događnju. Veliko priznanje odajemo i našim kolegama iz 3.D razreda: Ivanu Šegrtu, Ani Rogar, Marku Kurtušiću i Amaliji Filipčić za odličnu prezentaciju zanimanja prodavač.
Nadamo se da će ovakvih događanja i sajmova biti što više jer vidimo da su interakcija i osobni kontakt s učenicima najbolji i najefikasniji način za promociju obrtničkih zanimanja.
S poštovanjem,
Učenici Trgovačke škole Zagreb: Barbara Puljić, Adriana Blažević i Marko Švenda.

Profesor mentor:
Ana Špoljarić, prof.

DRŽAVNO NATJECANJE U DISCIPLINAMA
KOMERCIJALIST I PRODAVAČ - ŠK. GOD. 2016./2017.

Sudjelovanje na Državnom natjecanju u disciplinama komercijalist / prodavač, šk. god. 2016./2017., održavalo se u predivnom gradu Đakovu, a škola domaćin bila je Ekonomska škola „Braća Radić u Đakovu“.
Ovogodišnje natjecanje okupilo je 27 učenika u pratnji mentora u disciplinama komercijalist i prodavač. Ovakve višednevne manifestacije prigoda su za druženja i razmjenu iskustva s drugim natjecateljima.
Hodogram natjecanja
Natjecanje se održavalo u periodu od 10. travnja 2017. god. do 12. travnja 2017. god. Naša mala avantura započela je dolaskom na autobusni kolodvor u Zagrebu gdje smo se sastali s mentoricom, prof. Anom Špoljarić i dvjema profesoricama naše škole, ujedno i članicama Državnog povjerenstva u disciplini prodavač, prof. Božicom  Uroić i prof. Mirjanom Pavičić. Po dolasku u Đakovo imali smo srdačan doček od strane organizatora koji su nas otpratili do  Lagune (pansion u kojem smo noćili), a na njihove poklone i okrjepu, nismo ostali ravnodušni, a sve u stilu pravih Slavonaca. U popodnevnim satima bili smo pozvani na program dobrodošlice u Centru za kulturu Đakovo. Samo za nas – sudionike natjecanja, nastupali su KUD "Tena" iz Đakova s koreografijom načinjenom fragmentima slavonske svadbe te slavonskih plesova i običaja u očima izvornjaka. Tu je bio i Zbor prosvjetnih radnica i učenica koje su otpjevale par prekrasnih pjesama, između njih i himnu Republike Hrvatske. Također, školska dramska skupina, izvela je satiričnu predstavu pod nazivom "Današnjica u očima starih i mladih". Željeli bismo se zahvaliti svim sudionicima svečanosti što su nas uveselili te od srca nasmijali.
Sljedeći dan, utorak, bio je dan natjecanja. Veliki dan za nas natjecatelje. Stresan dan, ali smo bili spremni i, naravno, ohrabrivani od strane mentorice i ostalih profesorica naše škole.
Pisani dio natjecanja započeo je u 9:00 sati, a trajao sve do 12:00 sati. U ta 3 sata od tima se očekuje sljedeće: izraditi pretkalkulaciju izvoznog posla te odabrati isplativiju, izraditi ponudu na engleskom jeziku za odabranog inozemnog kupca te izraditi PowerPoint prezentaciju u kojoj predstavljamo našu tvrtku, postojeći asortiman s naglaskom na novi proizvod i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Rekli bismo puno posla, a vremena nikad dosta. Nakon isteka vremena pisanog dijela natjecanja slijede prezentacije timova, ujedno i najvažniji dio natjecateljskog programa.
Po završetku prezentacija za nas je formalni dio natjecanja završio i uputili smo se na zasluženi ručak i odmor. U poslije podnevnim satima organizatori se pobrinuo za stručni i turistički obilazaka grada Đakova kako bismo vidjeli sve znamenitosti i doživjeli čari ovoga prelijepoga grada. Posjetili smo i vidjeli: Đakovačku katedralu, Spomen muzej J. J. Strossmayera te Nadbiskupski dvor. Pravo opuštanje nakon formalnog dijela natjecanja.
19:00 sati, a  možemo ih  nazvati "odlučujućim satima" za nas natjecatelje, objavljeni su privremeni rezultati natjecanja u disciplini komercijalist i prodavač. Uzbuđenje je raslo, objavljena je ljestvica poretka i naš tim je osvojio je 4. mjesto. Prevelik uspjeh za nas!
Naša srca nikad nisu bila sretnija. Ovo je uspjeh za nas, našu školu, našu mentoricu. Možemo reći: jedno priznanje za četverogodišnje učenje i uložen trud tijekom školovanja.
Čestitali smo pobjednicima, to je bio tim iz Splita. Sve čestitke Splićanima i njihovoj mentorici - zaslužili su.
Vrhunac dana bila je svečana večera na kojoj su prisustvovali svi sudionici natjecanja te kasnonoćna zabava u kojoj smo se svi još više zbližili i zabavljali, kao da smo jedan tim. Smatramo da je ovo cilj natjecanja - druženje i upoznavanje novih ljudi, njihovih običaja, učenje za život.
Zadnji dan, u srijedu, proveli smo u posjetu Đakovačkoj ergeli lipicanaca te dodjeli priznanja i zahvalnica svim natjecateljima. Savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gosp. Sanja Kelava, službeno je zatvorila ovogodišnje natjecanje u disciplinama komercijalist i prodavač, uputila čestitke i pozdrave svim timovima, mentorima i organizatorima natjecanja.
Državna natjecanja ovakvog tipa, veliko su  priznanje učenicima za njihov dugogodišnji rad i trud kroz četverogodišnje školovanje. Također, to su mjesta druženja i upoznavanja učenika iz svih dijelova „Lijepe naše“ - što mora biti misao vodilja svima: druženje i međusobno poštovanje i uvažavanje. Htjeli bismo naglasiti naš plasman na Državnom natjecanju: 4. mjesto na ljestvici poretka, na koje smo izuzetno ponosni.
Za kraj, upućujemo zahvale svim organizatorima natjecanja, školi domaćinu, savjetnici u Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih gosp. Sanji Kelava, dragoj mentorici, prof. Ani Špoljarić, što nam je omogućila da vidimo i sudjelujemo u državnom natjecanju, na svim njezinim stručnim savjetima i riječima ohrabrenja, ravnatelju naše škole prof. Darku Grguriću, profesorici Neli Vujević, Gabrijeli Čorković, Mirjani Rubčić Fabris, Tanji Šilović te ostalim profesorima koji su bili uz nas i bodrili nas kroz ovogodišnja natjecanja. Hvala svima!

Učenici Trgovačke škole u Zagrebu: Adriana Blažević, Barbara Puljić i Marko Švenda.

 

Sretan Uskrs svim učenicima, roditeljima i djelatnicima Trgovačke škole

OVAJ POZIV JE:   „ZA ONE KOJI ŽELE ČITATI VIŠE“!

Čitateljski klub i Mladi knjižničari naše škole organiziraju Noć knjige 2017.
24. travnja u 18,00 sati

Družit ćemo se u  prostoru knjižnice „Augusta Cesarca“ u Ravnicama i uživati u  „umjetničkim kreacijama“ naših učenika: čitat ćemo, glumiti, pjevati, plesati, rješavati zagonetke…., a sve to začinit ćemo kulinarskim umijećima učenika (jedne) gimnazije, koji će biti naši gosti.

 

 

Dođite!        „Svi za knjigu, knjiga za svakoga!“        (VAŠI KNJIŽNIČARI)

SRZ- a 3.Ak  u Uredu predsjednice RH,
na Danu otvorenih vrata pod nazivom
„ZNANSTVENI PIKNIK“

Subota, sunčan dan, sastanak s razrednicom na Britanskom trgu u 9,15 sati. Kupujemo cvijeće, buket žutih ranunkula, „ubijamo“ vrijeme šećući po „Britancu“, i usput razgledamo nama vrlo zanimljiv i nikada viđen Sajam starina, koji se nalazi tik uz tržnicu, a održava se svake subote.
Vozeći se Pantovčakom, autobusom ZET-a, stižemo do zgrade u kojoj se nalazi Ured predsjednice RH. Nakon detaljnog pregleda osiguranja, ulazimo  u zgradu i odmah smo  se uputili na razgled inovacija mladih hrvatskih znanstvenika, koji su svoje inovacije, istraživanja, uspjehe izložili na Danu otvorenih vrata pod nazivom: „STEM područja – ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE, INŽENJERSTVA I MATEMATIKE“. Predstavilo se oko 170 mladih znanstvenica i znanstvenika, inovatora, studenata i učenika. Zadivila su nas izuzetno zanimljiva istraživanja, a u nekim pokusima smo imali priliku i sami sudjelovati.
Oko 11,15 svima nazočnima obratila se, vrlo zanimljivim govorom, predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović, koja je i posjetila štandove mladih istraživača.
Poslije se Predsjednica povukla u svoj kabinet, a mi smo s nestrpljenjem čekali da nas primi zabavljajući se razgledom izložbe mladih istraživača, kao i sokovima, sendvičima i čokoladicama, kojima smo se mogli poslužiti.
I, konačno je došao trenutak  da i mi uđemo u Ured predsjednice RH i s njom kratko razgovaramo. Predsjednica je bila izuzetno strpljiva i spremna odgovarati na nekoliko naših pitanja, a naš žuti buket ranunkula, nije ju ostavio ravnodušnom.
Za kraj posjeta, zajednička fotografija, i puni dojmova, u poslijepodnevnim satima, vozeći se u službenim predsjedničkim automobilima, koji nas dovezoše do  „Britanca“, vratili smo se u svakodnevnicu.     
Hvala Predsjednici što nam je dopustila da vidimo njezin ured, susretnemo se s njom i odradimo sate razredne zajednice na poseban način. Koliko je bio poseban, najbolje pokazuju naše fotke pa uživajte gledajući ih.

razrednica Vida Martinko i 3.Ak

Posjetili smo HNB-e povodom obilježavanja
Svjetskog tjedna novca

Učenici 4. a/k razreda naše škole, 29. ožujka 2017. godine, u pratnji predmetne nastavnice Dubravke Liebl, posjetili su HNB-e povodom obilježavanja Svjetskog tjedna novca.
Tom prilikom učenici su, u povijesnoj Okrugloj dvorani HNB-a, čuli izlaganje guvernera HNB-a Borisa Vujičića i viceguvernera Bojana Frasa na temu: Završava li era gotovog novca?.
Nakon toga, prisustvovali su još i debati - "bezgotovinsko plaćanje vs. gotovina", tijekom koje se, iz publike aktivno i vrlo uspješno uključio i jedan od učenika 4. a/k razreda - Patrik Matković.

 

 

Obilježili smo Svjetski dan zaštite potrošača

„Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsjednika SADA-a.
(….) Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti! ( John F. Kennedy)

U ožujku mjesecu, točnije 15. ožujka obilježava se Svjetski dan zaštite potrošača. Koja prava imaju potrošači i odnose li se ta prava samo na trgovinski menadžment, neka su od pitanja koja muče potrošače diljem svijeta pa i u Hrvatskoj. Tematskim obilježavanjem toga dana u našoj školi mogli smo dobiti, ne samo širu sliku obilježavanja toga dana, nego i saznati puno odgovora na pitanja koja smo tražili, a vezana su za naša prava kao potrošača.

Cijelo predstavljanje i obilježavanje na izložbeno – informativnim pultovima osmislila je, kao i svih godina prije, profesorica Božica Uroić. Dobrim i stručnim mentorskim vodstvom uputila je i educirala učenike 2. B razreda prodavač i predstavnike učenika prvih razreda, smjer prodavač.

A što smo to mogli vidjeti i saznati na izložbeno-informativnim pultovima  postavljenim u holu škole u povodu Svjetskog dana zaštite potrošača?

Mogli smo dobiti promidžbene materijale  koji upućuju građane kako iskoristiti svoja potrošačka prava vezana za kupovinu, online kupovinu, putovanja, potrošačka prava prilikom vremenski ograničenog zakupa nekretnine, prilikom kupovine usluge iz druge države ili u drugoj državi,  prava vezana za putovanja, osiguranja i slično. 

Evo nekoliko razmišljanja učenika, sudionika u obilježavanju Svjetskog dana zaštite potrošača:

Dragi naši potrošači!

Danas, kao i svake godine, obilježavamo Međunarodni dan zaštite potrošača. Svi smo mi potrošači te vas na današnji dan 15.3. podsjećamo na vaša prava u ulozi kupca.

Glas potrošača mora se čuti i zato vas pozivamo da svoja prava saznate i koristite ih.

Svjetski dan potrošača svoju pravnu i zakonsku postavku temelji na „Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača“, koju je donio bivši američki predsjednik J.F.Kennedy 1962. godine.

Poruke iskazane u povodu Svjetskog dana zaštite potrošača: svraćanje pozornosti javnosti na uskraćivanje i kršenja prava potrošača i osiguravaju temeljnim udrugama za zaštitu potrošača diljem svijeta za njihovo djelovanje u interesu potrošača.

Učenice 2.Bp: Ružica Aščić, Karla Lozančić, Tena Vaclavek, Gabriella Nikolla
profesor mentor: Božica Uroić

3. Ak na ponos cijele škole !

Kada kažemo za nekoga da je   „osvijetlio obraz“, onda je taj napravio nešto vrijedno divljenja i ponosa, nešto što je za primjer drugima. Ova rečenica se može primijeniti na učenike 3. Ak razreda naše škole koji su u svojim humanitarnim aktivnostima nedostižni, zaista za primjer, ne samo učenicima naše škole, nego i cijele Hrvatske. Opet su svojom dobrom voljom, velikim srcem  i upornošću napunili Socijalni dućan i tako nesebično pomogli našim sugrađanima u potrebi.

Akcija „Od srca srcu“, kako su je oni sami nazvali, a u organizaciji Crvenoga križa, trajala je od 20. veljače do 3. ožujka 2017. Humanitarnoj akciji se odazvalo 20 razrednih odjela naše škole  kao i ostali zaposlenici Trgovačke škole.

Prikupili su 20 paketa namirnica i higijenskih potrepština, zapakirali i utovarili u vozilo Crvenoga križa  u petak 10. ožujka 2017. Ovo je njihova 2. humanitarna akcija u ovoj školskoj godini.

Prelijepa je slika vidjeti učenike škole kako pospremaju u humanitarno vozilo plodove svoga truda i nesebične pomoći.

Hvala im od srca, a posebno hvala njihovoj razrednici, profesorici Vidi Martinko, koja je svojim idejama, motivacijom i organizacijom cijele humanitarne akcije doprinijela da ona uspije.

Zaista ste SVI  na ponos cijele škole!

 

USKRS U NAŠOJ ŠKOLI

Nadolazeći  blagdani Uskrsa bili su tematska inspiracija našim učenicima drugih razreda, smjer prodavač. U praktičnom dijelu nastave, a vezane za predmet Aranžiranje i estetsko oblikovanje, uz budni stručni nadzor i savjete mentorice i profesorice Marije Jandrijević Puntar izrađivali su prigodan „uskrsni obiteljski ugođaj“. Što su sve napravili vrijedi pogledati. Toliko detalja, preciznosti, mašte i dobre volje našlo se na prekrasnom USKRSNOM IZLOGU, koji je postavljen u holu škole. 

Sam pogled kroz fotografije mami svakoga od nas da to dođemo pogledati, a kada se nađete uz veliku pisanicu, zeku koji donosi živost i zelenilo proljeća, i odškrinete prozor uskrsnog kutka, preplavit će vas energija i radost života, što je i simbol Uskrsa. Hvala profesorici i učenicima, kreativcima što su nam, ovom praktičnom uskrsnom izložbom, unijeli pozitivnu energiju u školu, ali  i u  naše živote.

Amicus

Z A P I S N I K - JEDNOSTAVNA NABAVA (23. veljače 2017.)

JAVNI POZIV 3-2016/17

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 15. veljače 2017., a sukladno članku 12. stavku 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15.) a nakon predstavljanja triju odabranih ponuda po javnom pozivu 3-2016/17, jednoglasnom odlukom nazočnih odabrana je turistička agencija:

KONTAKT TOURS d.o.o., Gundulićeva 3, 10 000 Zagreb 

za organizaciju izvanučioničke nastave u Italiju – Gardaland 

Zahvaljujemo svim sudionicima!

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU
POLITIKA I GOSPODARSTVO – prof. IVO ŠKRMETA

I. turnus UJUTRO


PONEDJELJAK


13.10 – 14.45

II. turnus POPODNE

 

 

 

I. turnus POPODNE


ČETVRTAK


13.10 – 14.45

II. turnus UJUTRO

UČIONICA br. 12 (ILI PO DOGOVORU)

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
KLASA: 602-03/17-17/003
URBROJ: 251-107-01-17-0011
Zagreb, 9. veljače 2017. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

O provođenju prostupka jednostavne nabave putem web stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, staklarske usluge, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici dana 9. veljače 2017. godine. Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na web stranici škole. Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedy-a br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom   NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – STAKLARSKE USLUGE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

Cijelii dokument JEDNOSTAVNE NABAVE.

REZULTAT ODABIRA PONUDA 3-2016/2017

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 1.i 2. razrede komercijalista u Padovu-Gardaland (PONUDA 3-2016/2017) odabralo je tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

  1. Certitudo partner d.o.o.
  2. Kontakt tours d.o.o.
  3. Varaždintours d.o.o.
Roditeljski sastanak održat će se  15.2.2017.  u 19,05 sati u učionici broj 61.

 

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA 

Dana 14. veljače 2017. godine zbog održavanja sjednice Nastavničkog vijeća i Skupa radnika
Trgovačke škole u Zagrebu, nastava će biti organizirana na sljedeći način:

  • JUTARNJA SMJENA – voditeljica Vida Martinko, prof.
  • -          nastava se održava do 12.15 sati
  • -          završetkom 5. školskog sata u prijepodnevnoj smjeni učenici odlaze kući

POSLIJEPODNEVNA SMJENA – voditelj Nikša Marinković, prof.

  • -          nastava počinje u 14.50 i traje do 19.05 sati

Učenici koji su tog dana na praktičnoj nastavi, redovito izvršavaju sve svoje obveze.

Ravnatelj škole:
Darko Grgurić, prof.

KONAČNI POREDAK - VJERONAUČNA OLIMPIJADA 2017. - ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA

LJESTVICA KONAČNOG PORETKA
ŠKOLSKOG NATJECANJA ZA ZANIMANJE KOMERCIJALIST

Zaporka

Ostvareni broj bodova

ZVJEZDICE 123

86 bodova

PAHULJICE

82 boda

Zahvaljujemo svim učenicima i profesorima na sudjelovanju.

LJESTVICA KONAČNOG PORETKA
ŠKOLSKOG NATJECANJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ

  • SKUPINA A – „PREHRANA“

Zaporka

Ostvaren broj bodova

A-01

70,67

A-04

66,34

A-03

64,67

  • SKUPINA C – „KOZMETIKA“

Zaporka

Ostvaren broj bodova

C-02

88,00

  • SKUPINA D – „TEKSTIL“

Zaporka

Ostvaren broj bodova

D-01

68,00

Zahvaljujemo svim učenicima i profesorima na sudjelovanju.

LJESTVICA KONAČNOG PORETKA
ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Zahvaljujemo svim učenicima i profesorima na sudjelovanju.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE
IZVANUČIONIČKE NASTAVE (Gardaland)

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ZIMSKOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016.
PROGRAMI : KOMERCIJALIST I PRODAVAČ

Četvrtak, 9. veljače 2017.:

u 13,20 sati uč. 8 – Transport, špedicija i osiguranje
Povjerenstvo : mentor prof. Stjepan Brzak,  prof. B. Uroić i prof. M. Radoš
IV DK : Vid David Krecelj

u 13,40 sati uč. 8 – Prodajna komunikacija
Povjerenstvo : mentor  prof. Božica Uroić, prof. S. Brzak i prof. M. Radoš
III E : Lorena Horvat

u 14,00 sati uč. 8 –  Prodajno poslovanje 
Povjerenstvo : mentor prof. Marija Radoš, prof. B. Uroić i prof. S. Brzak
III E : Katarina Ćibarić

u 14,15 sati uč. 8 – Prodajno poslovanje 
Povjerenstvo : mentor prof. Marija Radoš, prof. B. Uroić i prof. S. Brzak
III E : Manuela Dodić

 Predsjednik Prosudbenog povjerenstva:
prof. Darko Grgurić

Zagreb, 25. siječnja 2017.

 

još slika ...

3. Ak SAT RAZREDNE ZAJEDNICE ODRŽAO U HRVATSKOM SABORU

Kako se dobro i korisno mogu odraditi sati SRZ-a pokazali su nam učenici 3. Ak razreda i njihova razrednica prof. Vida Martinko. Oni su 18. siječnja 2017. godine odlučili provesti nekoliko sati u posjetu Hrvatskom saboru. Zaista odlična ideja!
Trebamo napomenuti da to nije bio samo stručni posjet, nego i vrlo zanimljivo druženje razreda i razrednice. Posjet je krenuo s vrlo zanimljivim detaljem, vozili smo se Zagrebačkom uspinjačom, za neke je to bila njihova prva vožnja, vjerojatno i posebna. Poslije smo uz put pogledali Crkvu sv. Marka i tako došli do Hrvatskoga sabora. Imali smo najavljen stručni posjet i dobili smo vodiča.
Stručno vodstvo trajalo je 2 školska sata i vidjeli smo SVE, sve što se može vidjeti u Saboru. I ne samo što smo vidjeli  (govore fotografije u prilogu), nego smo i naučili puno toga što nam je bitno da saznamo u ovim godinama iz hrvatske povijest. Od postanka, utemeljenja Hrvatskoga sabora, prošetali smo kroz zanimljivu povijest , da današnjih dana. Poslije stručnog tumačenja i razgleda prostorija Sabora, zauzeli svoja mjesta na galeriji Sabornice i, dok je trajala plenarna sjednica Hrvatskoga sabora, slušali smo izlaganja i diskusiju zastupnika. 
To nam je bilo korisno i zanimljivo, a još zanimljivije kada se saborski zastupnik gosp. Ivan Pernar, želio s nama fotografirati, čak je naš posjet i fotografiranje, objavio na svojoj Facebook stranici.
A mi za kraj, zaključujemo i preporučamo ostalim razredima naše škole, kako sati SRZ-a mogu odraditi i izvan učionice, a da budu zanimljivi, korisni i, naravno društveni. Mi smo s razrednicom napravili stručni posjet, puno toga saznali i naučili iz hrvatske povijesti, a i družili smo se.  Učinite to i vi!

Učenici 3. Ak razreda

OBAVIJEST

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 17. siječnja 2017. godine u 19.10 sati, prisutni roditelji su većinom glasova odabrali agenciju BTravel d.o.o., Maksimirska 112A, Zagreb za organizatora višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku u kolovozu/rujnu 2017. godine.

Zahvaljujemo svim sudionicima.

prosinac, 2016.

O B A V I J E S T

Ovim putem zahvaljujemo svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima Trgovačke škole u Zagrebu, koji su tijekom studenoga i prosinca 2016. godine sudjelovali u humanitarnim aktivnostima koje je organizirala škola.
Kroz tradicionalnu božićnu akciju Hrvatskog Caritasa pod nazivom „Za 1000 radosti“ – Sve je moguće! prikupljeno je ukupno 2.002,10 kuna.
Na božićno – novogodišnjoj humanitarno prodajnoj akciji Trgovačke škole prikupljeno je ukupno 2.391,00 kuna. Ukupno je prikupljeno 4.393,10 kuna.
Novac je utrošen na slijedeći način:
• Na žiro račun Hrvatskog Caritasa uplaćeno je 1.001,05 kuna
• Kupljeno je 10 bonova pojedinačne vrijednosti 170 kuna (ukupno 1.700,00 kuna) za učenike Trgovačke škole u potrebi
• 50% prikupljenog novca (ukupno 1.692,05 kuna) utrošeno je na obnovu knjižničnog fonda školske knjižnice.

ZAPISNIK O ODABIRU PONUDA (2-2016/2017) KOJE ĆE BITI PREDSTAVLJENE NA
RODITELJSKOM SASTANKU 3. B-k, 3. C-k, 2. B, 2. C I 2. D RAZREDA

U UTORAK, 17. SIJEČNJA 2017. U 19.10 SATI U UČIONICI 61

Na sastanku Povjerenstva  3. B-k, 3. C-k, 2. B, 2. C i 2. D razreda utvrđeno je:

1. Na sastanku je nazočno 16 od 16 članova Povjerenstva.

2. Pravo glasa ima 11 članova Povjerenstva.

3. Nakon čitanja i razmatranja pristiglih ponuda, pristupilo se izboru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima. Te ponude su:

1. KONTAKT TOURS
2. BTRAVEL

4. Ovaj zapisnik sastavljen je dana 22. prosinca 2016. godine, a dana  23. prosinca 2016. godine objavljen je na internetskim stranicama škole.

Predsjednik Povjerenstva
Nikša Marinković, prof.

OBAVIJEST

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 15. prosinca 2016. godine u 19.10 sati, prisutni roditelji su većinom glasova odabrali agenciju KONTAKT TOURS d.o.o., Gundulićeva ulica 3, Zagreb za organizatora višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku u lipnju 2017. godine.
Zahvaljujemo svim sudionicima.

REZULTAT ODABIRA PONUDA 1-2016/2017

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 1-2016/2017) odabralo je tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

1.     ALGA TRAVEL

2.     KONTAKT TOURS

3.     PANGEA TRAVEL

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak 15. prosinca 2016. godine u 19,10 sati – učionica broj 61.

OBRAZAC
POZIVA ZA ORGANIZACIJU
VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (za kolovoz/rujan, 2017.)

OBAVIJEST UČENICIMA

Molimo učenike koji koriste prijevoz Samoborček d.o.o. da roditeljima dostave OBRAZAC za povrat novaca za kupljene mjesečne pokaze za razdoblje RUJAN – PROSINAC 2016.

Obrasce koji trebaju biti popunjeni u potpunosti treba vratiti u učeničku referadu soba 44. do srijede 7. 12.2016. godine.

 

 

Napunili smo socijalni dućan i ovoga Božića 2016. godine

Naše male kapi velike dobrote
Naša škola, i ove godine, odazvala se humanitarnoj akciji „Napunimo socijalni dućan“. Svojim dobrotvornim prilozima uključila se cijela škola, profesori, učenici i ostali zaposlenici. Donosili smo puno toga, sve što je potrebno našim sugrađanima čiji prihodi ne mogu podmiriti osnovne ljudske potrebe: potrebu za hranom i higijenom. Prikupili smo  11 kutija prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština. U petak 25. studenoga 2016. došli su djelatnici Crvenoga križa i odvezli naše male kapi dobrote, koje smo satima pažljivo slagali, razvrstavali i pakirali. I u svaki paket, stavili smo i svoja srca koja su skladno disala tijekom cijele Akcije od 7. 11. – 18.11. 2016. 
Posebno smo bili dirnuti i presretni  što je našu akciju pohvalila i voditeljica Socijalnog dućana, pisanim putem i preko Facebooka.
Ona je poručila umjesto nas: Učinite i vi nešto za svoje sugrađane, prijatelje, ljude u potrebi, okrenite se oko sebe i pomognite svojim malim kapima dobrote. Darujte i sebi i njima lijep i human Božić.
Hvala Trgovačkoj školi, svim sudionicima ove humanitarne akcije, posebno srcima dobrote
3. Ak  i razrednici prof. Vidi Martinko.
(prijatelj)

OBRAZAC
POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE
IZVANUČIONIČKE NASTAVE (za lipanj, 2017.)

Na temelju članka 74. Statuta Trgovačke škole u Zagrebu,
ravnatelj škole Darko Grgurić, prof. dana 24. studenoga 2016. godine donio je sljedeću

ODLUKU

kojom se poništava natječaj objavljen 14. studenoga 2016. godine na web stranici Trgovačke škole u Zagrebu i službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto profesora strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, zamjena za radnicu na bolovanju
Natječaj se poništava zbog povratka radnice s bolovanja.

RAVNATELJ ŠKOLE:
Darko Grgurić, prof.

Dana 17.11.2016. godine u 18 sati, učenici 3.d razreda Trgovačke škole u Zagrebu sudjelovali su u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu grada Vukovara i Škabrnje pod sloganom:
" I reci ću vam samo jednu stvar ZAPAMTITE VUKOVAR". U pratnji profesorice Ane Špoljarić simboličnim paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici, odali su počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani Domovine, kao i civilnim stradalnicima rata. Sudjelovali su i u središnjem događaju kod KD V. Lisinski, paljenjem lampaša u obliku slova VUKOVAR i KRIŽA  s velikom svijećom " Vukovarskim svjetlom mira" .
Andela Bilać,  3.Dp
Dojmovi učenika 3. Dp razreda:
Amalija Filipčić: "Drago mi je što smo otišli kao razred zapaliti svijeće za naše branitelje. Ovo sitnica je najmanje što smo mogli napraviti, ali ljudima koji su branili Hrvatsku ovo je puno više od upaljene svijeće."
Marko Kurstušić: "Meni je bilo super jer me to obilježavanje posjetilo na moga oca koji branio Lijepu nasu i na svakog palog borca koji je život dao za HRVATSKU."
Antonija Antić: "Obilježavanje 25. godišnjice pada Vukovara me je ražalostilo i istovremeno i razveselilo. Ražalostilo me je zbog propadanja i oduzimanja života i prava na život nevinih ljudi, a razveselilo jer smo pokazali da, bez obzira na političko stanje u Hrvatskoj, Hrvati se i dalje vole, bore se i ponose svojom domovinom koju imamo zahvaljujući našim herojima!"
Stjepan Grudić:  "Paljenjem svijeća, na simboličan način zahvalili smo se za svaku žrtvu, nevine živote brojnih civila i branitelja koji su ponosno i hrabro darovali svoje srce i svoje živote za slobodu naše domovine u kojoj živimo."
Ivan Matanić:  Nakon puno priča, tek sada sam osjetio što Vukovar znači za našu Hrvatsku, poseban osjećaj."
Marcela Simak Mišar: "Drago m je što smo otišli kao razred zapaliti svijeću, podsjetilo me na naše branitelje koji su se hrabro borili do zadnje kapi krvi za našu domovinu Hrvatsku. Hvala svim našim braniteljima koji su se hrabro borili."
Ana Rogar: "Jako mi je drago što smo išli zapaliti svijeću i sjetili se svih branitelja poginulih civila i vojnika svih koji su dali žrtvu za nas, za ovo naše tlo po kojim hodamo, za našu slobodu Hrvatske."
Almira Čočaj: "Drago mi je što smo kao razred išli zapalit svijeću. I sjetili se naših branitelja koji su hrabro branili našu Hrvatsku i naravno svih nevinih žrtva koji su poginuli. To je najmanja sitnica koju smo mogli napraviti za 25. godišnjicu pada Vukovara."
Lea Horvat:  "Na dan obilježavanja sjećanja na žrtve Vukovara otišli smo zapalit lampaše i pomolili smo se, sve je bilo nabijeno emocijama i na taj način smo odali svoju počast braniteljima koji su izgubili svoje živote da bi mi danas bili slobodni."
Darija Krizman: "Zahvaljujući herojima danas živimo u slobodi i miru, a svjetlost zapaljene svijeća neka im bude hvala za svjetlost koju su oni pružili nama."
Kristina Čalić: "Svi zajedno smo otišli odati počast našim poginulim braniteljima, zapaliti svijeću i pomoliti se, to je najmanja sitnica koju možemo učiniti ali je od srca i puno znači."

Ana Špoljariić, prof.

 

BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJA HUMANITARNA AKCIJA

Obavijest učenicima, profesorima i roditeljima

U predblagdansko vrijeme, od 22. do 25. studenoga i od 19. do 23. prosinca 2016. u predvorju Trgovačke škole održavat će se Božićno - novogodišnja humanitarno prodajna akcija.
Budući da je akcija (sajam) humanitarnoga karaktera, prikupljeni novac bit će namijenjen za obnovu knjižničnoga fonda naše knjižnice (50 % prikupljenoga novca), a preostali prikupljeni novac darovat će se učenicima naše škole, u potrebi, kao poklon bon.

Tijekom ove akcije prodavat će se uradci naših učenika koje su izradili na satu predmeta Aranžiranje i estetsko oblikovanje.
Akcija će se održavati u navedenim danima od 9,00 do 18,00 sati.

Po završetku akcije, izvješće o provedenim aktivnostima bit će objavljeno na web stranici škole.

Zahvaljujemo svima: učenicima, roditeljima, zaposlenicima škole, kao i ostalima koje će sudjelovati u ovom humanitarnom sajmu darivanja  ljudskosti i dobrote.

 

U Zagrebu, 15. studenoga 2016.
RAVNATELJ ŠKOLE
Darko Grgurić, prof.

 

Dana 12.10.2016.  učenici „Trgovačke škole, Zagreb“ 4.Bk i 3.Cp razreda u pratnji profesora Stjepana Brzaka i  profesorica Ane Špoljarić i Marine Šenete posjetili su „MAGROS 2016“.
Tema ovogodišnjeg stručnog skupa odnosila se na procese konsolidacije hrvatskoga tržišta, s posebnim naglaskom na trgovinu danas i sutra, dok je, vrlo zanimljiv panel, ukazao i na najnovije trendove u razvoju trgovine i njezinom povezivanju s proizvodnjom. Kroz prikazane prezentacije saznali smo vrlo zanimljive informacije o razvoju trgovine u Hrvatskoj, od procesa tranzicije sve do danas.
Od strane Magros-a bili smo pozvani na „Ambientu“, koju su  posjetili  13.10.2016.   učenici 3.Dp,  a 14.10.2016.  učenici 4.Bk razreda.  Posjet za oba razreda organizirala je  prof. Ana Špoljarić.

Izdvojili smo neke od mišljenja naših učenika:
Ivan Čipčić (4.Bk)
„Ovo je prvi skup ovakvoga tipa na koji smo bili pozvani, te nam je, kao maturantima, ovaj panel prikazao mnoge mogućnosti u daljnjem obrazovanju i radu u ovoj struci.“
Marko Švenda (4.Bk)
„Moje mišljenje o Magros konferenciji je pozitivno te mislim da bi trebalo biti puno više ovakvih skupova na koje bi bili pozvani i učenici srednjih strukovnih škola. Tema o kojoj se raspravljalo usko je vezano za našu struku te mi je zato bilo vrlo zanimljivo.“
Lorena Badrov (4.Bk)
 „Meni je na Magros-u bilo zanimljivo i poučno, te mi je drago da sam stekla jedno takvo iskustvo i uvidjela stanje na suvremenom tržištu. Nadam se da će biti još takvih iskustava.“
Adriana Blažević (4.Bk)
„Sama Magros konferencija bila je jako zanimljiva i važna za našu struku, te mi je bila poučna, uvidjela sam nedostatke i moguća poboljšanja suvremene trgovine koje bi kao mogući budući poduzetnik ispravila u svom poslovanju.“
Dorotea Fabijanić (4.Bk)
„Svidjelo mi se jer je bilo jako poučno, te sam saznala brojne informacije koje su vezane za moju struku.“

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

Upitnik o interesu učenika srednjih škola obrazovanje
na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog, stoga ističemo potrebu upoznavanja roditelja i učenika  na jedinstvenom  upitniku s ovom mogućnošću  u svim srednjim školama na području Grada Zagreba kako bi se utvrdio interes istih za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici srednjih  škola.

Upoznavanje bi se provodilo u svim srednjim  školama  na početku  školske godine. Uz već pripremljeni Upitnik, škola provodi  upoznavanje učenika, a roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju Upitnik.

Upitnike,  tj. rezultate škola proslijeđuje uredu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba mailom ( ured.knmgz@gmail.com ) koji po primitku dostavlja dotičnim manjinskim institucijama (Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina).

Vijeće/Predstavnik na temelju tih rezultata ima zadaću preuzeti svu daljnju organizaciju. Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi, a ukoliko bi se u ankentnim rezultatima pokazala potreba za održavanjem iste i na drugim područjima  Grada Zagreba, tada bi Vijeće ili Predstavnik uspostavili  suradnju s novom školskom ustanovom te osigurali nove nastavnike. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i Predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu učitelja/izvođača programa.

Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upusivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

Upitnik

UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU

OBAVIJEST UČENICIMA

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
U Zagrebu, 14. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Školski odbor Trgovačke škole na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine donosi

o d l u k u

Ad 1) Škola vrši obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije unutar istog obrazovnog sektora, u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Ad 2) Obrazovanje može nastaviti učenik čiji je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom  strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, koje utvrđuje Nastavničko vijeće.

Ad 3) Škola će dana 15. lipnja 2016. godine objaviti na mrežnim stranicama Škole program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

Škola će obavljati program obrazovanja za stjecanja više razine kvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST.

Ad 4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obavezan je 4. i 5. srpnja 2016. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obavezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Ad 5) O svim zaprimljenim zahtjevima iz prethodnog stavka odlučit će Nastavničko vijeće na sjednici 8. srpnja 2016. godine, te će Škola donijeti Rješenje kojim učeniku odobrava ili ne odobrava nastavak obrazovanja, te će Nastavničko vijeće odrediti rok do kojeg učenik mora položiti razlikovne ili dopunske ispite.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 RAVNATELJ: Darko Grgurić, prof.
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: Vida Martinko, prof.                                                                                 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA KOMERCIJALISTE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PRODAVAČE

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ŠK. GOD. 2016./2017.

SUFINANCIRANJE 1 FINANCIRANE PRIJEVOZA UČENIKA
ZA 2016./17. ŠKOLSKU GODINU

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016, godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Prikupljeni podaci obradivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10 lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi:

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom" dodijeljenu vrijednost „UČENIK". Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi;

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) za izradu novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola u šk. god. 2016./2017.,
treba dostaviti u školu najkasnije do 10. lipnja 2016.

Za sve nejasnoće učenici se mogu javiti administratorici škole, I kat soba 44. od 11-14 sati i na webu Trgovačke škole.
S poštovanjem,
Ravnatelj škole:
Darko Grgurić, prof.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Trgovačke škole - 30. svibnja 2016.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...