Pretraživanje - Search

 

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica

Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

Informacije za roditelje ... Raspored ...
Održavanje slobodnih aktiivnosti ... Najava pismenih ispita ...
Održavanje dopunske i dodatne nastave ...  

rujan, 2017.

 

Konferencija za male trgovce obrtnike

Dana 19. 9. 2017. učenici 3. b/k i 2. c razreda, prisustvovali su 8. Konferenciji za male trgovce obrtnike u pratnji predmetne nastavnice Ane Špoljarić i Dubravke Liebl.
Koferencija je održana u velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore (HOK, Ilica 49) pod nazivom: „Vratimo gradu sadržaje i dušu“.
Organizator konferencije, bio je časopis i portal Suvremena trgovina,  suorganizator i pokrovitelj Hrvatska obrtnička komora, a pokrovitelj: Zaklada Konrad Adenauer.

Pozdravne riječi na samom početku, uputili su: Srećko Sertić, direktor i glavni urednik Suvremene trgovine i Violeta Jelić, glavna tajnica HOK-a.

Uvodne govore održali su: Juro Avgustinović, predstavnik zaklade Konrad Adenauer; Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba i Ana Mandac, pomoćnica ministrice Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Nakon uvodničara, Borisa Vukelića, ranijeg dugogodišnjeg predsjednika Ceha trgovine HOK-a, na konferenciji su održana dva panela:
Opstanak malih trgovaca i obrtnika u središtima gradova Uloga lokalne uprave i samouprave
Problemi kartičnog poslovanja

Sudionici panela, bili su: Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba; Ivan Meh, predsjednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije i udruženja malih trgovaca; Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice; Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina; Mladen Malta, predsjednik Ceha trgovine HOK-a; prof.dr.sc. Blaženka Knežević, Ekonomski fakultet Zagreb; dr.sc. Dragan Roller, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Rijeci; Siniša Begović, MBA, MA, SME e-business education consultant, Empiria Magna i Ivan Čibarić, član Ceha trgovine HOK-a.

Moderatori ovog stručnog skupa, bili su: Ante Gavranović, novinar, publicist i ekonomski analitičar te Branko Pavlović, urednik i kolumnist.

Sve smo mi njih pažljivo slušali, neke razumjeli više, a neke manje, no posebno smo uživali u trenutcima kad su sudionici ovog stručnog skupa pozdravljali prisutne učenike iz Trgovačke škole.
Po završetku konferencije, svi smo bili pozvani na ručak.

Dubravka Liebl, mag. oec.

Učenici prošlogodišnjeg 1.Bk koji su autori ovog filma i njihova ponosna profesorica povijesti vas pozivaju da pogledate kako povijest može biti šašava. Uživajte! :-)

OBAVIJEST UČENICIMA I RODITELJIMA

Upitnik o interesu učenika srednjih škola obrazovanje
na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog, stoga ističemo potrebu upoznavanja roditelja i učenika  na jedinstvenom  upitniku s ovom mogućnošću  u svim srednjim školama na području Grada Zagreba kako bi se utvrdio interes istih za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici srednjih  škola.

Upoznavanje bi se provodilo u svim srednjim  školama  na početku  školske godine. Uz već pripremljeni Upitnik, škola provodi  upoznavanje učenika, a roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju Upitnik.

Upitnike,  tj. rezultate škola proslijeđuje uredu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba mailom ( ured.knmgz@gmail.com ) koji po primitku dostavlja dotičnim manjinskim institucijama (Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina).

Vijeće/Predstavnik na temelju tih rezultata ima zadaću preuzeti svu daljnju organizaciju. Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi, a ukoliko bi se u ankentnim rezultatima pokazala potreba za održavanjem iste i na drugim područjima  Grada Zagreba, tada bi Vijeće ili Predstavnik uspostavili  suradnju s novom školskom ustanovom te osigurali nove nastavnike. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i Predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu učitelja/izvođača programa.

Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upusivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

Upitnik

NOVI RASPORED - ŠK. GOD. 2017./2018.

srpanj, 2017.

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
JESENSKI UPISNI ROK

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Obavještavamo sve zainteresirane da su u Trgovačkoj školi u Zagrebu u jesenskom upisnom roku za školsku godinu 2017./2018. ostao okviran broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok - 13 slobodnih mjesta za zanimanje PRODAVAČ.
Upisi se vrše isključivo putem sustava NISPUŠ.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa je 21.8.2017.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH te dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava na upis je 21.8.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere je 22.8.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera znanja iz stranih jezika te unos rezultata u Trgovačkoj školi u Zagrebu je 24.8.2017. u 10 sati.
Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih  se ostvaruju dodatna prava za upis te završetak unosa rezultata s opravnih ispita kao i brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete vršit će se 25.8.2017.
Zaključavanje odabira obrazovnog programa te početak ispisa prijavnica vrši se 28.8.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) te brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice je 30.8.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka je 31.8.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis u srednje škole, te dostava potpisanog obrasca o upisu u 1. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao vrši se 1.9.2017. od 8 do 12 sati kod učeničkog referenta (soba br. 44, I.kat).
Za upis u školu učenici trebaju dostaviti sljedeće originalne dokumente:

 

 1. POTPISANA E-UPISNICA
 2. POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O NEPOSTOJANJU
  KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
 3. DOKUMENTACIJA TEMELJEM KOJE SU OSTVARENI DODATNI BODOVI ZA UPIS
 4. SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
 5. DOMOVNICU
 6. RODNI LIST
 7. UPLATNICA OD 100,00 KUNA

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka je 2.9.2017.
Napominjemo kako je popunjena kvota za upis kandidata sa teškoćama u razvoju.

IZDAVANJE POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

Maturanti komercijalnog smjera koji su pristupili polaganju državne mature na ljetnom roku 2017. i položili sve ili samo neke ispite s pozitivnim uspjehom mogu doći po potvrde u četvrtak, 20. srpnja 2017. od 09.00 do 10.00 sati (soba 23 u prizemlju).
Za pristupnike koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokument to može napraviti druga punoljetna osoba koja obavezno mora na uvid dati svoju osobnu iskaznicu, te prilikom preuzimanja dati i osobne podatke učenika čiju potvrdu preuzima (ime i prezime, datum rođenja, OIB).

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE,
ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

Upis učenika u prvi razred srednje škole vršit će se
13. i 14. srpnja 2017. godine od 8 do 16 sati

Za upis u školu učenici trebaju dostaviti sljedeće originalne dokumente:

 1. POTPISANA E-UPISNICA - (ispis s web stranice e-upisa, potpisana od učenika i roditelja)
 2. POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA O
  NEPOSTOJANJU KOTRAINDIKACIJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ ILI KOMERCIJALIST
 3. DOKUMENTACIJA TEMELJEM KOJE SU OSTVARENI DODATNI BODOVI ZA UPIS
 4. SVJEDODŽBE OD 7 I 8 RAZREDA
 5. DOMOVNICU
 6. RODNI LIST
 7. UPLATNICA OD 100,00 KUNA

Uplatnica

Upisnica za 2. i 3. razred prodavača i 2., 3. i 4. razred komercijalista

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA
OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

 

Temeljem članka 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Školski odbor Trgovačke škole na sjednici održanoj 25. svibnja 2017. godine donosi

o d l u k u

Ad 1) Škola vrši obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije unutar istog obrazovnog sektora, u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Ad 2) Obrazovanje može nastaviti učenik čiji je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom  strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, koje utvrđuje Nastavničko vijeće.

Ad 3) Škola će dana 16. lipnja 2017. godine objaviti na mrežnim stranicama Škole program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

Škola će obavljati program obrazovanja za stjecanja više razine kvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST.

Ad 4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obavezan je 3. i 4. srpnja 2017. godine u vremenu od 10 do 14 sati, soba broj 18 podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obavezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Ad 5) O svim zaprimljenim zahtjevima iz prethodnog stavka odlučit će Nastavničko vijeće na sjednici 7. srpnja 2017. godine, te će Škola donijeti Rješenje kojim učeniku odobrava ili ne odobrava nastavak obrazovanja, te će Nastavničko vijeće odrediti rok do kojeg učenik mora položiti razlikovne ili dopunske ispite.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

VAŽNO - PRIJEVOZ !!!

Poštovani,

Vezano uz prijevoz učenika u mjesecu lipnju te srpnju 2017. godine, daje se slijedeća uputa:

Člankom V. Odluke Vlade propisano je kako u mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-01/16-01/00197, URBROJ: 533-25-15-0001, od 5. travnja 2016. godine), održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Iznimno, učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Navedeno se primjenjuje i u mjesecu srpnju 2017. godine.

Prijevoz maturanata za dane pohađanja obveznih ispita državne mature (gimnazijski programi) te učenika, koji sukladno članku 75., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, imaju obvezu pohađanja dopunskog rada, sufinancirat/financirat će se najpovoljniji iznos, odnosno pojedinačne karte, polumjesečna ili mjesečna karta za dane pohađanja obveznih ispita državne mature ili dopunskog rada.

S poštovanjem.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...